EET

Oznámení pro zákazníky

V souladu se zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb jsme počínaje dnem 1.3.2017 povinni evidovat

platby v hotovosti na prodej zboží.